Student

Företagsekonomi

Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner.

Företagsekonomi på Södertörns högskola erbjuder utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå där företagsekonomi många gånger kombineras med andra ämnen. Det speglar att företagsekonomi förekommer i många olika sammanhang. Dessa mångfacetterade gränsöverskridande program illustrerar något av det som också är kännetecknande för Södertörns högskola - mångvetenskaplighet.

Företagsekonomin fokuserade inledningsvis på hur man mest effektivt nyttjar begränsade resurser. Entreprenörskap, att skapa marknader, redovisning, organisering och ledarskap blev grundläggande teman. Idag speglar vår utbildning och forskning aktuella aspekter av att verka och vara i organisationer – som cirkulär ekonomi, digitaliseringens konsekvenser, villkor och förutsättningar inom den finansiella sektorn, hur till exempel genus påverkar hur företagandet utformas, och mycket mer.

Mångvetenskapligheten återfinns förstås också i forskningen, som också är samverkansbaserad, vilket är en del av ämnets DNA.

Kontakt

Företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

fek@sh.se

"Jag drivs av att förändra och utveckla till det bättre"

Andreas Fredriksson läste Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola och tog examen 2017. Samma år började han arbeta som ekonomikonsult på Universum och identifierade snart ett antal utmaningar i verksamheten. Idag är Andreas Head of Business Development.

Läs hela intervjun med Andreas och andra tidigare studenter på sh.se/mötalumner.

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt