Student

Statsvetenskap och internationella relationer

I Södertörns statsvetenskapliga miljö är forskning och undervisning integrerade på alla utbildningsnivåer. Närheten mellan studenter och forskande lärare är större vid statsvetenskap här än vid de största universiteten. Som student här syns du. Den stora gruppen lärare är mestadels professorer och docenter i statsvetenskap eller internationella relationer. Här kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap eller internationella relationer samt studera vidare på vårt masterprogram och forskarutbildning.

Vid statsvetenskap kan du studera ända upp till kandidatnivå och masters samt forskarutbildning. Du kan också läsa våra kurser som fristående kurser.

På A-nivå tar vi upp frågor om beslutsfattande och maktförhållanden i samhället samt en ökad förståelse för politik och politiska beslut. Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om politikens historia, samtida svensk och internationell politik och verktygen för att analysera hur och varför samhällen ser ut som de gör.

På B-nivå går vi djupare in i den politiska analysen och se sambanden mellan olika politiska faktorer. I Statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper om politisk filosofi och diskutera relationen mellan välfärden, staten och marknaden. Du läser även en introduktion till forskningsmetod och genomför ett projektarbete i form av en B-uppsats.

Statsvetenskap C breddar och utvecklar dina kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetod. Du får genom en valbar tematisk kurs möjlighet att fördjupa dig inom ett visst delområde, som du sedan kan använda som grund för din självständiga uppsats.

Vi har också programmet Filosofi, politik och ekonomi (även kallat PPE-programmet), som vi bedriver tillsammans med filosofi och nationalekonomi. PPE-programmet är en unik utbildning, för en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på helhetssyn och förmågan att fatta beslut baserade på insikter från olika fält. Kombinationen av filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi ger dig kunskaper om aktuella samhällsfenomen hämtade från olika discipliner.

På vårt tvååriga masterprogram fördjupar du dina kunskaper och förståelse av kärnområdena inom statsvetenskap. Du skaffar dig färdigheter och förmågor att på ett systematiskt och metodologiskt sätt analysera och lösa komplexa problem. Programmet lägger fokus på demokrati och styrning.

Forskning

Alla statsvetenskapliga lärare är aktiva forskare. Forskning bedrivs över hela det politiska fältet men med särskild tyngdpunkt på:

  • institutioner – partier, stater, organisationer och regioner;
  • idéer – makt, demokrati, rättvisa, expertis och teknologi;
  • identitet – migration, etnicitet, nationalism och minoriteter.

Samverkan

Lärare och forskare i statsvetenskap och internationella relationer medverkar som experter i nyhetsmedier och kommenterar parti- och riksdagspolitiska frågor i bland annat Sverige, Finland och Tyskland, Mellanöstern, migrationspolitik, EU:s politiska utveckling, svensk och europeisk säkerhetspolitik, frågor om övervakningssamhället och en lång rad andra frågor.

Kontakt

Statsvetenskap och internationella relationer

Institutionen för samhällsvetenskaper

statsvetenskap@sh.se