Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet informatik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Lars Degertedt

Forskare, lärare och övrig personal:

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD277

Maria Donoso

Maria Donoso

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom informatik, medieteknik och turismvetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Wiebke Janke

Wiebke Janke

Adjunkt

Lärare i Informatik med omfattande praktiska erfarenheter från näringslivet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Thomas Norén

Thomas Norén

Adjunkt

Lärare i informatik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278

Christopher Rosenqvist

Christopher Rosenqvist

Docent

Lektor

Min forskning och undervisning handlar om hur ny teknik påverkar och förändrar ekosystemet av aktörer på olika industriarenor med fokus på AI och affärsmodell utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Pär-Ola Zander

Pär-Ola Zander

Fil dr

Lektor

Digitalt samarbete om investeringar, Verksamhetsteori, digital transformation av högre utbildning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278