Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet informatik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Lars Degertedt

Forskare, lärare och övrig personal:

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366