Våra forskningsområden

Sociologi är vetenskapen om samhället i vid mening och sociologer försöker förklara skeenden och konsekvenser av människors sociala relationer och handlingar. Forskningen vid Södertörns högskola karakteriseras av samhällsrelevans och en nära dialog med aktörer från det omgivande samhället, allt från ideella organisationer till kommuner och näringslivet.

Sociologiämnet vid Södertörns högskola är en levande och kreativ forskningsmiljö präglad av samhällsrelevans och en nära relation till det omgivande samhället. Forskningen bedrivs idag av ett 20-tal forskare och doktorander.

Våra forskningsintressen sträcker sig över en rad frågor och problemställningar som rör politisk sociologi, urbansociologi, migrationssociologi med flera områden. Stora delar av forskningen har en anknytning till två av Södertörns högskolas forskningscentra: REINVENT och Centrum för studier av politikens organisering samt forskningsmiljön SCOHOST.

Forskningsteman

Vår forskning kan delas in i tre övergripande teman:

  • Sociologiska studier av våld, makt och motstånd
  • Social stratifiering
  • Politisk sociologi, sociala rörelser, politiska organisationer och civilsamhället

För mer information om vår forskning, kontakta gärna oss.