Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Medieteknik. Special intressen digitalisering, e-lärande och social media.

08-608 48 22 086084822

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA