Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i medieteknik med intresse för e-lärande, skolans digitalisering och sociala medier. Ledamot i Lärarutbildningsnämnden och projektledare vid polisutbildningen.

08-608 48 22 086084822

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Pågående forskningsprojekt:

 • "Inkluderande digitalt lärande" Projektet finansieras av Vetenskapsrådet 2024-2029 och involverar forskare från Södertörns högskola, KTH, Malmö universitet, Örebro universitet och Begripsam. Projektet undersöker hur digitaliseringen av skolan påverkar lärande och inkludering i grupparbete för elever med ADHD och synnedsättning. Multisensoriska lärmiljöer används och analyseras för att se hur de kan implementeras i skolan.

 • "AI-literacitet och självständighet i skrivandet inom lärarutbildningen". Ett tvärvetenskapligt projekt med forskare inom svenska, medieteknik och informatik. Projektet studerar skrivvanorna i två ämnen och hur dessa relaterar till självständighet, samt möjligheter och risker med AI.

 • "Digitalisering inom anpassad grundskola". Ett tvärvetenskapligt samarbete med en svensk anpassad grundskola, som fokuserar på användning av digitala resurser i kommunikationssituationer mellan elever och lärare.

Nyligen avslutade forskningsprojekt:

 • “IPaden som kommunikationsbrygga för att utveckla det svenska språket mellan särskoleelev och lärare”. Projektet fokuserade på kommunikation inom specialpedagogik med målet att utveckla bättre verktyg för att dokumentera kommunikationsstrategier och framsteg i elevers språkutveckling.
 • "FICTION". Projektet syftade till att förbättra lärares förmåga att undervisa elever i att använda digitala verktyg för egen förståelse av naturvetenskap, samt att identifiera styrkor och svagheter i digitala undervisningsverktyg. Projektet diskuterade utveckling av lärares digitala kompetens med fokus på STEAM-utbildning där digitala verktyg ökar elevernas förståelse. Webbplats: https://fiction.pixel-online.org/ Länk till annan webbplats. Relaterad publikation: https://fiction.pixel-online.org/files/results/FICTION_Theoretical_Framework.pdf

  Länk till annan webbplats.
 • "Samarbete mellan högskola och kommun". Ett samarbetsprojekt med målet att utveckla samarbetet mellan högskolans lärarutbildningar, ämnesdidaktisk forskning och kommunens särskoleverksamhet.

 • "DigitalGuiden - Förbättrad vård genom en digital vardag". Ett innovationsprojekt som involverade utveckling av en applikation med interaktivt utbildningsmaterial för att stärka de äldres självständighet.

 • "Digitala verktyg och kommunikation i särskolan". Pilotprojekt syftade till att undersöka situationer där klassrumskommunikation och kommunikationssvårigheter var i fokus inom svenska särskolor.

 • "Djupare förståelse för hur lärare använder digitala verktyg i sin undervisning": Projektet syftade till att få en djupare förståelse för användning av digitala verktyg och kunskapsutveckling bland lärare inom STEAM.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.