Dela

Facebook Mail Twitter

Nya forskningscentret SustainLab SH vill bli arena för hållbarhetsforskning

Med över 50 års forskning i ryggen vet vi med stor säkerhet vad som krävs för att nå målen om ett hållbart samhälle. Men det är svårt att skapa förändring, forskningen får inte alltid genomslag. SustainLab vill bygga broar mellan forskningen, politiken, civilsamhället och näringslivet för att tillsammans anta utmaningarna vår planet står inför.

Student läser på en surfplatta

– Vad som ofta kommer fram är att forskningen lever i en värld för sig, politiker för sig och företagare i sin värld. Och vi alla påstås leva i bubblor där likasinnade delar vår världsbild. Det vi vet om hållbarhet säger oss däremot att det bara finns en värld och om den ska bli hållbar måste vi sträva tillsammans, säger Tomas Kjellqvist, doktor i teknovetenskapliga studier och projektforskare vid Södertörns högskola.

Med fokus på en stark labbmiljö som uppmuntrar till innovation, nya möten och kunskapsutbyte vill Södertörns högskola ytterligare stärka hållbarhetsforskningen på lärosätet. Att valet föll just på en labbmiljö är ingen slump. Det är lite av en internationell trend och innebär ofta ett nära samarbete med det kringliggande lokalsamhället eller andra aktörer på campus, säger Michael Gilek, professor i miljövetenskap.

Ett nav i strävan mot hållbarhet

Miljöproblematiken och hållbarhet är svåra frågor. Det kräver förändringar i samhället, från såväl politiskt håll som i de ekonomiska förutsättningarna för hur vi lever våra liv. SustainLab vill vara ett nav i en gemensam strävan för hållbarhet. Att där tillsammans söka svar på frågor, diskutera tankar och förslag, hittar vägar framåt. Men det handlar lika mycket om att bjuda in till forskarnas sfär.

– De som funderar kring hållbarhet kan göra oss forskare medvetna om frågeställningar och komplikationer som vi i universitetsvärlden inte hade en aning om och därmed rikta vår forskning och undervisning mot frågor som är viktiga för dem, säger Michael Gilek.

Studenterna kommer att vara en viktig del av SustainLabs verksamhet och aktiviteter. Det ger dem möjlighet att redan under utbildningen ta plats och engagera sig i olika hållbarhetsfrågor eller komma i kontakt med framtida arbetsgivare och organisationer som intresserar dem.

– Genom att vi är lokalt förankrade både på campus och i närområdet ger det studenterna en helt annan möjlighet att var med och delta aktivt. Hela campusmiljön är en väldigt bra labbmiljö som reflekterar funktioner som finns runt om i samhället. Det kan handla om användningen av engångsartiklar i restaurangerna, administration och pappersanvändning, energiförsörjning och mycket mer. Det går att förverkliga mycket av labbtänket bara genom att vara på campus, säger Tomas Kjellqvist.

Starkt forskningsfält

Hållbarhetsforskningen är redan i dag ett viktigt och tvärvetenskapligt forskningsfält på Södertörns högskola, inte minst genom den miljövetenskapliga forskning som bedrivs. Flera av forskarna har etablerade nationella och internationella nätverk som kan bidra till den nya centrumbildningens verksamhet och bredd. Samtidigt är de båda forskarna och initiativtagarna medvetna om utmaningarna de står inför.

– Samarbete är inte alltid lätt. Särskilt inte när vi som tillsammans ska lösa problem kommer från olika verksamheter och traditioner. Vi har olika sätt att tänka, vi värdesätter inte på samma sätt, vårt sätt att tolka problem och orsaker kanske skiljer sig åt. På SustainLab ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att hitta fungerande metoder för samverkan mellan forskare, företag, myndigheter och idéburna verksamheter, säger Michael Gilek.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Hållbarhet Läs mer om: Natur & miljö

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-22