Dela

Facebook Mail Twitter

Peter Dobers ordförande för internationella forskarnätverket ISDRS

Peter Dobers, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola valdes tidigare i år till ordförande i forskarnätverket The International Sustainable Development Research Society (ISDRS). En roll där han får jobba med två områden som ligger honom varmt om hjärtat: hållbar utveckling och samverkan.

Student läser på en surfplatta

Genom nätverket ISDRS knyts hållbarhetsforskning från världens alla hörn samman. Forskare från Brasilien, Indien, Storbritannien och Sverige som samlas för att diskutera vägar framåt och hur vårt samhälle ska ta sig an utmaningarna i klimatförändringarnas spår. Ett nätverk som just nu leds av Peter Dobers, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

– För mig är hållbar utveckling väldigt nära förknippat med värderingar kopplat till rättvisa. Inte bara mellan det globala syd och nord, utan också till andra generationer. Något som återspeglas även nu under pandemin, där vissa länder har tillgång till flera olika vaccin och andra inte till något. För mig är det ett otroligt stort ansvar och väldigt hedersamt med presidentskapet. ISDRS sover aldrig och det är många som är väldigt engagerade i nätverket, säger han.

Grundandet av ISDRS

ISDRS grundades i början av 1990-talet. Syftet från starten har varit att skapa förutsättningar för mer forskning och kunskap kring hållbar utveckling. Men också att sprida den kunskap som finns till samhället i stort. Banden till de som praktiskt arbetar med hållbar utveckling är därför väldigt viktiga.

Samtidigt som nätverket grundades startades också den vetenskapliga tidskriften Sustainable Development, i dag en högt rankad tidskrift. För att förse tidskriften med bidrag började man också arrangera konferenser. I dag har nätverket omkring 150 aktiva medlemmar och mer än 2 600 följare som varit på tidigare konferenser eller vill ta del av ISDRS verksamhet. Vid konferenser samlas mellan 250 och 450 forskare i ett 30-tal olika tracks (diskussionsspår). 2022 står Södertörns högskola som värd för den årliga konferensen tillsammans med fem andra lärosäten i Stockholm. Detta år lyfts särskilt mod, kultur, konst och mänskliga rättigheter fram som tema.

En chans att lyfta Östersjö- och Östeuropaforskningen

Att en forskare från Södertörns högskola väljs in på en högt uppsatt position i ett internationellt forskningsnätverk kan ses som ett kvitto på kompetens som finns inom lärosätet. För Peter Dobers har engagemanget i nätverket också blivit en chans att lyfta fram högskolans profilområde Östersjö- och Östeuropaforskningen. Inte minst genom att förlägga konferensen 2020 till Budapest och uppmuntra framför allt forskare knutna till CBEES att bidra till specialnumret av tidskriften Sustainable Development som handlar om “Sustainability in Transforming Societies”.

Samverkan och hållbar utveckling

Det personliga intresset för hållbarhetsfrågor väcktes redan under studietiden. Som första doktorand antogs han till ett nystartat forskningsprogram där företagsekonomin mötte miljöfrågorna. Det som levt kvar är intresset för hållbar utveckling och samverkan.

– Det handlar om hur vi samverkar för att ta oss an de globala, regionala och nationella utmaningar som en hållbar utveckling innebär. Det finns flera intressanta frågeställningar kring detta. Det är något speciellt i detta med samverkanskompetensen. Men det är en sak att jag gör saker i nätverket. Jag brinner också för att öppna upp möjligheten för omgivningen, att visa för dem som tycker att det verkar intressant att de kan kliva in i nätverket och engagera sig. Det är konferensen, men också ett stort nätverk

ISDRS erbjuder en bred plattform med dess över 2800 medlemmar, följare, partners, institutionella medlemmar samt diskussionsgrupper och årliga konferens. För mer information, besök nätverkets olika webbsidor:

ISDRS: http://isdrs.org Länk till annan webbplats.

ISDRS 2021: https://2021.isdrsconferences.org Länk till annan webbplats.

ISDRS 2022: https://blogg.sh.se/isdrs2022/ Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Hållbarhet

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-22