Dela

Facebook Mail Twitter

"Äldres sexualitet måste uppmärksammas och prioriteras” – ny bok sätter fokus på osynlig fråga inom vård och omsorg

För första gången kommer nu en bok som sätter fokus på äldres sexualitet och sexuella hälsa. Bristen på kunskap på området riskerar att bli ett hälsoproblem, säger forskaren Linn Sandberg och sexologen Suzann Larsdotter, bokens redaktörer.

Student läser på en surfplatta

− Det här är en fråga som måste uppmärksammas och prioriteras nu. Att äldre inte ses som sexuella kan få stor negativ inverkan på deras hälsa och mående i stort. Även äldre måste kunna söka information, få hjälp, inleda relationer och njuta på egen hand eller tillsammans med andra utan att mötas av negativa attityder eller osynliggöras. Det måste gälla oavsett vem du är, säger Linn Sandberg, docent i genusvetenskap.

Första i sitt slag

Boken Äldres sexualitet – hälsa, rättigheter och njutning är den första i sitt slag och samlar forskning, kunskap och klinisk erfarenhet om äldres sexualitet. Här lyfts frågor som hur kroppens åldrande påverkar sexualiteten, hur det är att leva som äldre hbtq-person, vad som behövs för att främja äldre transpersoners sexuella hälsa och hur en demenssjukdom påverkar sexualiteten. Antologin vänder sig till studenter inom vård- och omsorgsutbildningar men är också tänkt som kompetenshöjning för yrkesverksamma som möter äldre. Även äldre själva kan ha glädje av att läsa boken. Läsaren får ta del av råd kring hur medarbetare och chefer kan tänka kring arbetet med policy och riktlinjer men också tips på olika sexhjälpmedel och hur olika sjukdomar påverkar sexet.

Omsorgspersonalen saknar rätt verktyg

Linn Sandberg och Suzann Larsdotter har båda erfarenhet av att vård-och omsorgspersonalen i många fall saknar rätt verktyg för att kunna hantera frågor och situationer kopplat till äldres sexuella hälsa.

− Personal vi intervjuar lyfter fram att sexualitet och sexuell hälsa inte är något som diskuteras under utbildningen. De saknar också riktlinjer för hur de ska bemöta de äldre. När det diskuteras inom arbetsgruppen är det oftast utifrån att det uppstått ett problem. Den positiva njutningen får inget utrymme, det handlar mer om hur man ska hantera sexuella trakasserier eller oönskade närmanden, säger Linn Sandberg och fortsätter:

− Det finns en uppfattning att det här är inte relevant. Personalen vill inte generera personen och ställer därför inte de här frågorna. Det riskerar att bli ett hälsoproblem, säger hon.

Sexuell hälsa en politisk fråga

För Linn Sandberg och Suzann Larsdotter är äldres sexuella hälsa en politisk fråga.

− Vi måste börja prata om sexualitet som en rättighetsfråga för äldre personer då sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innebär att människor oberoende av ålder har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Personal inom vård och omsorg behöver fortbildning, frågorna måste in på grundutbildningarna och äldres sexuella hälsa måste ses som en del av folkhälsan. Men det behövs också bättre arbetsvillkor inom äldrevård och omsorg, personalen behöver få tid och möjlighet att ta upp frågor om sex i sitt arbete. Det behövs också tid att bygga relationer och tillit för att kunna prata om dom här frågorna med patienter och omsorgstagare, säger Linn Sandberg och Suzann Larsdotter.

Antologin lanseras vid Seniormässan i Stockholm, 4-6 oktober. Den finns att ladda ner gratis vid Södertörns högskolas skriftserie, Länk till annan webbplats. samt att den går att köpa hos nätbokhandlarna.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-10-03