Dela

Facebook Mail Twitter

”Vem ropar för Alvar” - Forskningsprojektet som blev kortfilm

Kan mötet mellan konst och forskning göra att vi går från ord till handling? Det är förhoppningen bakom filmen "Vem ropar för Alvar" som är resultatet av ett forskningsprojekt om äldreomsorgens utmaningar. Magdalena Elmersjö, docent i socialt arbete, vid Södertörns högskola är en av forskarna i projektet.

två par händer som håller i varandra, en yngre och en äldre person. 

— Jag tror att konst kan vara ett bra sätt att nå ut bredd med frågor och teman som även är aktuella för forskning. För mig har det varit givande och inspirerande att samarbeta med en konstnär och få hennes blick på äldreomsorgen, säger Magdalena Elmersjö.

När coronapandemin slog till 2020 synliggjorde den brister i den svenska äldreomsorgen. Men det var brister som anställda och chefer hade levt med under lång tid. En åldrande och alltmer vårdkrävande befolkning komplicerar både behovsbedömningar och arbetsvardagen, något som ställer personalen inför etiska dilemman. Ett forskningsprojekt med syftet att genom ny kunskap bidra till en förbättrad arbetsmiljö och i förlängningen ge bättre äldreomsorg drogs igång vinter 2021. Det är delar av detta arbete som nu resulterat i filmen "Vem ropar för Alvar".

"Vem ropar för Alvar"

"En film som reser frågor om omsorg och moral. Och om hur vi vill vara som människor, privat och i våra yrkesroller. Med filmen vill vi väcka opinion om svensk äldreomsorg" - så beskriver projektledaren Sara Hultqvist kortfilmen Vem ropar för Alvar, som är resultatet av forskningsprojekt som undersökt moralisk stress.

Trots att socialpolitisk och omsorgsinriktad forskning i flera decennier visat på klara samband mellan undermåliga arbetsvillkor i svensk äldreomsorg och bristande kvalitet kvarstår problemen. Kan samarbete mellan forskning och konst bidra till att vi går från ord till handling och agerar för en bättre äldreomsorg?

I ett forskningsprojekt om moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg möts forskning och konst. Kortfilmen ”Vem ropar för Alvar” är ett drama om undersköterskan Minna. Pressen på jobbet ökar samtidigt som hon balanserar privatlivet som ensamstående mor och granne till den äldre och något motsträvige Alvar. Filmen är ett konstnärligt projekt och reser frågor om äldreomsorgens bristande resurser, personalens svårigheter att få ihop vardag och arbetsliv och äldres ensamhet.

7/3 kl. 17.30 är det premiärvisning på Liseberg Grand Curiosa. Innan visningen kommer det unika samarbetet mellan forskning och konst att presenteras. Filmvisningen följs av ett modererat panelsamtal, där inbjudna gäster med engagemang i frågor om äldre, åldrande och äldreomsorg diskuterar filmen utifrån sina respektive horisonter.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-13