Dela

Facebook Mail Twitter

God utdelning till Södertörns högskola när VR och Formas presenterar beviljade ansökningar

Nyligen presenterade Vetenskapsrådet och Formas sina beslut för beviljade ansökningar. Totalt får sju projekt dela på drygt 38 miljoner kronor. En av utlysningarna var för bidrag till en särskild forskningsmiljö och det har tilldelats Jenny Sundén och projektet Lyssningsnjutningar: Sexuell hälsa och ljudfiktion i den digitala intimitetens tid.

Höstmånaderna är den tiden på året då flera av de stora forskningsfinansiärerna fattar beslut om årets utlysningar. Däribland Vetenskapsrådet och Formas. För Södertörns högskola blev utfallet gott och sju projekt som spänner över ett flertal högskolans områden har tilldelats totalt 38,2 miljoner kronor.

– Det är väldigt roligt att vi fått så mycket externa medel. Det visar på hur starka forskare och forskningsmiljöer Södertörns högskolan har. Projekten spänner över ett brett spektrum av discipliner och de bidrar till att Södertörns högskola fortsätter vara en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Det visar också att vår forskning bidrar till samhällets förståelse och hantering av nutida utmaningar och vår tids kritiska frågor, säger Anna Maria Jönsson, vice rektor för forskning vid Södertörns högskola.

Forskning kring digitaliseringens konsekvenser

Vetenskapsrådet ansvarar sedan tidigare för sex nationella forskningsprogram, ett av dem är digitaliseringens samhällskonsekvenser. Alla program är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område. Varje program samlar forskningsfinansiärer, forskningsutförare och samhällsaktörer som med gemensamma krafter ska arbeta för att öka förutsättningarna för att komma till rätta med de samhällsutmaningar som regeringen har pekat ut.

Ett av de projekt som nu beviljats medel inom just området digitaliseringens samhällskonsekvenser är Lyssningsnjutningar: Sexuell hälsa och ljudfiktion i den digitala intimitetens tid med Jenny Sundén som projektledare.

– Vi är väldigt glada över att VR vill stödja en forskningsmiljö som syftar till att utveckla forskning om digitaliseringen av kvinnors sexuella hälsa genom en snabbt växande marknad för ljuderotikappar, alltså erotik specialskriven för mobila litterära ljudformat. Med ett fokus på lyssnande och lyssnandekulturer binder miljön samman genusvetenskap vid Södertörns högskola med litteraturvetenskap och Avdelningen för ABM och digitala kulturer, båda vid Lunds universitet, säger Jenny Sundén, professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola.

Här är de projekt som nyligen beviljats medel från Vetenskapsrådet och Formas:

Vetenskapsrådet

Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser
Jenny Sundén: Lyssningsnjutningar: Sexuell hälsa och ljudfiktion i den digitala intimitetens tid.
11 734 268 kr
Utbildningsvetenskap
Martin Jonsson, Samprogrammera med AI - Ett utforskande av kreativa partnerskap med AI verktyg i programmeringsundervisning 5 942 378 kr

Panagiota Nasiopoulou, Kompetensutveckling och förskolans kvalitet, 5 964 064 kr

Projektbidrag Humaniora och Samhällsvetenskap
Magnus Wennerhag, Från politisk apati till demokrati: En undersökning av folkrörelsernas roll under Sveriges demokratisering. Totalt 4 62300 kr

FORMAS

Årliga öppna utlysning
Marine Elbakidze, Europeiska urbana gemensamhetsodlingar: En social innovation i en tid av turbulens (GARDIN) 2 999 757 kr
Fred Saunders, JUSTLAND - rättvist och hållbart återlämnande av mark till lokalsamhällen 2 994 200

Årliga öppna utlysningen – forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären
Noomi Weinryb, Social hållbarhet i stad och landsbygd i Belarus, Ryssland och Ukraina: Hur kan civilsamhället främja demokrati och mänskliga rättigheter genom transnationella donationer?
3 989 977

Sedan tidigare i år har också följande forskare beviljats finansiering:
Forte
Anna Siverskog, Psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre HBTQ-personer

Riksbankens jubileumsfond
Sabbatical: Erik Wallrup, De gustavianska skiftena: Kultur, musik och affektivitet under Gustav III:s regeringstid

I oktober i år presenterade Östersjöstiftelsen de beviljade ansökningarna för 2024, läs mer om dem här: Här är projekten som beviljas medel från Östersjöstiftelsen 2023

Utöver detta kan också nämnas projekt där hemvisten än en annan än Södertörns högskola, men där våra forskare deltar:

Anna Ambrose, "Lokala förutsättningar för skolframgång bland nyanlända elever” – Stockholms universitet - Formas

Daniel Wojahn och Nazem Tahvilzadeh, Segregationens språk: tvärvetenskapliga perspektiv på rumslig, social och symbolisk uppdelning i städer - Medelsförvaltare: Göteborgs universitet - Vetenskapsrådet, stöd till forskningsmiljö.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-12-15