Din framtid!

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar

Djurstudier är ett relativt ungt ämne, och ger dig kompetenser som anknyter till FN:s globala mål gällande jämlikhet, biologisk mångfald, hållbar produktion och konsumtion. Denna kunskap ger dig ett bredare normkritiskt och miljömedvetet perspektiv som efterfrågas inom flera yrkesområden som har med samhällsutveckling att göra.

Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält.

Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap.