Stolar med bokhylla i bakgrunden.

Utveckla praktiska kunskaper och färdigheter för projektarbeten

Kurs

Projektarbete inom Historiska studier

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Den här kursen ger dig kunskap om olika typer av projektformer och dess förutsättningar ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Du får lära dig om projektarbetets olika delar och vilka krav arbetet ställer på de medverkande. Under kursen får du själv pröva att framställa en projektansökan.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Praktiska färdigheter för projektarbeten inom Historiska studier Efter kursen har du fördjupade kunskaper gällande arbetsmetoder inom vetenskapliga projektarbeten. Du har förståelse för projektarbetets förutsättningar och kan ge konkreta exempel på mångvetenskapligt arbetssätt i projektform. Du har även vässat din förmåga att självständigt framställa en projektansökan utifrån givna förutsättningar. Dina nya färdigheter gör dig väl förberedd för vetenskapliga projektarbeten inom området Historiska studier. Läs om ämnets forskning
Bred förståelse över projektarbetets olika aspekter Under kursen behandlas olika typer av projektformer, och vilka krav projektarbetet ställer på de medverkande. Innehållet berör resursfördelning, tidsåtgång och resultatspridning. Kursen betonar även mångvetenskapliga perspektiv. Kursens syfte är att du ska utveckla kunskaper i hur du formulerar en vetenskaplig projektansökan. Du lär dig uttrycka projektets relevans för både forskning och det omgivande samhället. Du framställer själv en projektansökan, som dina kurskamrater sedan får vara med och bedöma. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Du examineras genom utförandet av en projektansökan, samt muntlig redovisning i form av en granskning och bedömning av andra studenters projektansökningar.
Viktig kompetens för forskningsprojekt och arbetsliv Kursen är för dig som vill vässa dina kunskaper och få bättre förutsättningar för att arbeta inom projekt. Du får lära dig om olika typer av projektformer och vilka speciella krav projektarbetet ställer på de medverkande. Du utvecklar din förmåga att formulera en vetenskaplig projektansökan. Detta med relevans för både forskningen och det omgivande samhället. Om du vill lära dig om projektarbetets olika delar som resursfördelning, tidsåtgång och resultatspridning, är denna kursen något för dig. Kursen ingår i området Historiska studier. Inom Historiska studier samverkar ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Det innebär att kursen läses av studenter som har olika huvudområden. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Syftet är att du ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i ditt huvudområde, och även i angränsande forskningsområden.