Varför ämnet?

Viktig kompetens för forskningsprojekt och arbetsliv

Kursen är för dig som vill vässa dina kunskaper och få bättre förutsättningar för att arbeta inom projekt. Du får lära dig om olika typer av projektformer och vilka speciella krav projektarbetet ställer på de medverkande.

Du utvecklar din förmåga att formulera en vetenskaplig projektansökan. Detta med relevans för både forskningen och det omgivande samhället. Om du vill lära dig om projektarbetets olika delar som resursfördelning, tidsåtgång och resultatspridning, är denna kursen något för dig.

Kursen ingår i området Historiska studier. Inom Historiska studier samverkar ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Det innebär att kursen läses av studenter som har olika huvudområden. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Syftet är att du ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i ditt huvudområde, och även i angränsande forskningsområden.