Vad ingår?

Bred förståelse över projektarbetets olika aspekter

Under kursen behandlas olika typer av projektformer, och vilka krav projektarbetet ställer på de medverkande. Innehållet berör resursfördelning, tidsåtgång och resultatspridning. Kursen betonar även mångvetenskapliga perspektiv.

Kursens syfte är att du ska utveckla kunskaper i hur du formulerar en vetenskaplig projektansökan. Du lär dig uttrycka projektets relevans för både forskning och det omgivande samhället. Du framställer själv en projektansökan, som dina kurskamrater sedan får vara med och bedöma.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Du examineras genom utförandet av en projektansökan, samt muntlig redovisning i form av en granskning och bedömning av andra studenters projektansökningar.