Din framtid!

Praktiska färdigheter för projektarbeten inom Historiska studier

Efter kursen har du fördjupade kunskaper gällande arbetsmetoder inom vetenskapliga projektarbeten. Du har förståelse för projektarbetets förutsättningar och kan ge konkreta exempel på mångvetenskapligt arbetssätt i projektform. Du har även vässat din förmåga att självständigt framställa en projektansökan utifrån givna förutsättningar.

Dina nya färdigheter gör dig väl förberedd för vetenskapliga projektarbeten inom området Historiska studier.