Din framtid!

Din framtid!

Efter kursen har du grundläggande kunskaper om vad skrivande om bild och form kan innefatta och hur olika val påverkar hur texten förstås. Du har också tillägnat dig verktyg för att inom din nuvarande eller kommande yrkesverksamhet använda text som kommunikationsform och utvecklat förmågan producera egna texter inom området.

Om du läst kursen för att fortbilda dig inom ditt yrke som till exempel arkitekt, designer eller konstnär, eller som anställd inom offentlig förvaltning, tar du med dig uppdaterad kunskap och en uppsättning praktiska verktyg som bidrar till att bredda din kompetens.

Du som läst kursen för en kommande karriär inom konst-, arkitektur- och kultursektorn tar med dig kunskap och färdigheter att bygga vidare på.

Om du läst kursen av allmänt intresse har du glädje av att ha utvecklat din förmåga att förstå, diskutera och producera egen text om bild och form.