Varför ämnet?

Varför ämnet?

Under kursens gång får du möjlighet att lära dig om olika textgenrers betydelse för hur visuell gestalt förmedlas i text. Det kan till exempel röra bloggar, dagspressens recensioner, utställningskataloger, bebyggelse- och miljöbeskrivningar, arkitekturanalys, artist statements, eller essäer. Vi studerar hur de används för att beskriva och analysera olika former av bild, objekt och rum, såsom konst, design, hantverk, arkitektur och miljögestaltning. Genom praktiska övningar får du verktyg för att utveckla din skrivförmåga och analytiska kompetens. Efter kursen tar slut förväntas du kunna göra egna reflekterade val av verktyg och stil i ditt eget skrivande.

Med utgångspunkt i textstudier och praktiska övningar vänder sig kursen till alla som är intresserade och engagerade i praktiskt skrivande om bild och form, vare sig det är som student vid konstnärlig utbildning eller universitet, konstnär, designer, antikvarie, arkitekt, fri skribent eller anställd i offentlig förvaltning.