Vad ingår?

Lär dig de olika redskapen som behövs för att artbestämma okända växter och djur

Under kursen får du lära dig hur du artbestämmer okända arter av växter och djur. Detta görs främst genom användandet av bestämningsnycklar. Du får lära dig viktiga termer, vad bestämningsnycklar är och hur de är uppbyggda samt träna på nyckling av arter. Syftet med kursen är bland annat att du ska få en bas att stå på. Därför får du lära dig ett antal arter och familjer utantill. Svenska namn på arter används i första hand.

Under kursen genomför du bestämningsövningar samt identifiering av representativa arter från olika växtgrupper i fält. Exempel på dessa kan vara kärlväxter, mossor och lavar. Du får även genomföra bestämningsövningar och identifiering av djur. Till exempel kan du studera däggdjur, fåglar, kräldjur, insekter och andra ryggradslösa djur. Dessa studeras i fält och på insamlat material. Genom att göra ett mindre herbarium (en samling växter eller växtdelar) får du öva på insamling av biologiskt material och självständig bestämningsträning.

Arbetssätt

Undervisningen består i huvudsak i övningar förlagda i fält och laboratorium. Du examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamen. Du examineras även genom deltagande i de obligatoriska momenten.