Varför ämnet?

För dig som vill lära dig mer om den levande världen

Biologi är ett brett ämne som ger kunskap om allt liv. Ämnet är för dig som är intresserad av den levande världen.

Inom flera verksamheter i samhället arbetar man med miljöanpassning och hållbar utveckling. Där är kunskap om biologi och ekologi viktiga komponenter. Kunskaper inom biologi kan därför vara användbara inom flera yrkesområden, oavsett vilken huvudinriktning din utbildning har.

På Södertörns högskola ges ett antal fristående kurser inom ämnet. Kurserna har ett allmänbiologiskt innehåll med en inriktning mot biologisk vetenskapsfilosofi, fysiologi, ekologi och artkunskap.