Din framtid!

Din framtid!

Efter kursen har du grundläggande kunskaper om vad gestaltade livsmiljöer kan innefatta och hur deras kommunikativa kapaciteter kan tolkas. Du har lärt dig att se till såväl delar som helheter. När kursen är avslutad har du upparbetat förmåga att utifrån ett konstvetenskapligt perspektiv analysera dessa offentliga miljöer och därigenom producera förståelse för hur de påverkar oss idag. Du har också tränat att diskutera gestaltade livsmiljöer i termer av hållbar utveckling. Genom kursen har du tillägnat dig verktyg för att både inom och utanför akademiska sammanhang kommunicera betydelsen av gestaltade livsmiljöer där konst och arkitektur samspelar med andra komponenter.

Om du läst kursen för att fortbilda dig inom ditt yrke som till exempel byggnadsarkivarie, arkitekt eller konstnär, tar du med dig uppdaterad kunskap och en uppsättning analytiska verktyg som bidrar till att bredda din kompetens. Du som läst kursen för en kommande karriär inom konst-, arkitektur- och kultursektorn tar med dig kunskap och färdigheter att bygga vidare på. Om du läst kursen av allmänt intresse har du glädje av kunskapen i dina möten med offentliga miljöer och du kan förstå men också delta i samtida debatter.