Vad ingår?

Vad ingår?

Under de senaste åren har begreppet ”gestaltad livsmiljö” kommit att figurera i diskussionen om det offentliga rummet och de hus, platser, konstverk och objekt den rymmer. Men hur skall det förstås? ”Gestaltning” förknippas gärna med ett positivt värde som kan länkas samman med omsorg och skötsel. Samtidigt kan en allt för genomgripande programmering av våra livsmiljöer vara problematiska för att de lämnar lite eller inget utrymme för alternativa förståelser av gemensamma platser och för invånarnas fantasi. Frågan om vad den ”gemensamma livsmiljön” är och vilka värden den rymmer eller ej, är alltså något som vi behöver kunna analysera.

Undervisningen bedrivs genom förinspelade föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Om kursen läses som distanskurs sker seminarierna genom högskolans distansverktyg. Om kursens läses som campuskurs sker seminarierna på campus. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning även för att gå kursen när den ges som campuskurs.