Din framtid!

Breda arbetsmöjligheter inom flera branscher

Det finns idag ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att utveckla verksamheter och företag. Genom studier i Informatik möter du dessa behov på arbetsmarknaden. Du har en grundläggande förmåga att arbeta med digitalisering inom alla typer av verksamheter.

Efter dina studier har du en bred kompetens och kan exempelvis välja att arbeta som strateg, digital affärsutvecklare, tjänsteutvecklare med digital inriktning och som projektledare inom digitalisering. Din bas inom informatik gör också att du kan arbeta som beställare av teknikutveckling, som dataanalytiker eller systemförvaltare.

Studier inom informatik ger dig flera spetskompetenser. Bland annat inom digital marknadsföring, digital handel, digitalisering inom entreprenöriell verksamhet och digitala tjänster. Du har förståelse för viktiga förändringar som sker i samband med samhällets fortsatta digitalisering.

Du har också tränat dina akademiska förmågor som att skriva, läsa och tänka kritiskt.

Genom B-kursen i Informatik får du yrkeskompetens hur IT och digitalisering kan användas för att skapa nytta och konkurrenskraft inom alla typer av företag och verksamheter. Du har en fördjupad kompetensprofil inom digital affärsutveckling. Din yrkesprofil består av en kraftfull kombination av kompetenser inom verksamhetsutveckling, digital innovation och business intelligence. Du har även en fördjupad kunskap inom digitala tjänster, konsumentens perspektiv och aktuell teknikutveckling inom IT-området. Du har aktuell kunskap om IT och digitalisering baserat på begrepp som mobilitet, social media, affärssystem, beslutstödjande system, AI och big data.