Vad ingår?

Introduktion till nationalekonomi på makro- och mikronivå

Nationalekonomi A ger dig en bred introduktion till nationalekonomi. Du lär dig grundläggande teoretiska kunskaper som kan användas vid analyser av samhällsekonomiska problem. De teoretiska momenten tillämpas genom kurser som förklarar hur de nationalekonomiska teorierna används i dagens samhällsekonomiska debatt.

Kursen anknyter till frågor om olika konjunkturer, växelkurser, nationella och globala kriser, marknadsvillkor och global handel.

Kursen är uppdelad i två block. Först läser du nationalekonomi på makronivå och sedan på mikronivå. Nationalekonomi på makronivå anlägger ett bredare och mer övergripande perspektiv på ämnet. Det kretsar bland annat kring samspelet mellan hur olika marknader på nationell och global nivå påverkar områden som sysselsättning, växelkurser och långsiktig tillväxt. Nationalekonomi på mikronivå undersöker närmare egenskaper på olika marknader. Till exempel konsumtionsteori och företags kostnadssamband.

Arbetssätt

Utbildningen innefattar lärarledd undervisning cirka 9-15 timmar i veckan. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Det kan även förekomma gästföreläsningar under kursen. Du examineras bland annat genom salstentamen och aktivt deltagande på seminarier samt redovisningar.

Under höstterminen tar högskolan emot cirka 160 studenter till kursen och på vårterminen cirka 240. Studenterna delas in i mindre grupper inför seminarier.