Din framtid!

Verktyg och kunskap för att analysera viktiga samhällsproblem

Efter studier i nationalekonomi kan du arbeta både inom den privata och offentliga sektorn, både för nationella och internationella organisationer med frågor som berör samhällets ekonomi.

Inom den privata sektorn är det vanligt att nationalekonomer arbetar på banker eller på företag inom den finansiella sektorn. Men nationalekonomer kan även arbeta på konsultföretag eller andra företag som kräver samhällsekonomisk kompetens. Inom den offentliga sektorn kan du bland annat arbeta på departement, myndigheter, kommuner och Riksbanken.

Genom att studera nationalekonomi skaffar du dig viktig och samhällsnyttig kunskap. Du har efter studierna kunskap och verktyg för att kunna analysera viktiga samhällsproblem. Likaväl som att studier i nationalekonomi ger dig en styrka på arbetsmarknaden får du även en viktig allmänbildning som ger dig kunskap om vår samhällsekonomi.