Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Lär dig om offentlig förvaltning utifrån flera delområden

Under kursen lär du dig om det svenska förvaltningssystemet, grundläggande organisationsteori, förvaltningsjuridik och om förvaltningstjänstemannens professionella yrkesroll.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Den svenska förvaltningsmodellen
  • Organisation och styrning
  • Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltning
  • Förvaltningens juridiska grunder

I den första delkursen introduceras du övergripande för det svenska förvaltningssystemet och förvaltningens roll i samhället. Du läser om strukturer, processer och utvecklingsdrag i den svenska statsförvaltningen. Du lär dig även om förhållandet mellan demokrati, byråkrati, marknad och civilsamhälle. Under andra delkursen lär dig om organisationsteori. Du introduceras även för begrepp som styrning, kultur och struktur. Den tredje delkursen har istället fokus på centrala frågor kring representativitet och den statliga värdegrunden. Du får kunskaper om dilemman och utmaningar en tjänsteman kan möta i sin yrkesroll. I den avslutande delkursen studerar du det offentligrättsliga regelverket och lär dig om rättssystemet, rättens roll i samhället och mycket mer.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka sex lärarledda timmar i veckan. Utöver detta tillkommer tid för arbete med gruppuppgifter och förberedelser inför seminarier samt läsning. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Gästföreläsningar kan däremot ingå. Du examineras bland annat genom sals- och hemtentamen.

Du studerar tillsammans med cirka 30 studenter. Under delkurserna delas ni in i mindre arbetsgrupper.