Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför ämnet?

Studera, diskutera och få förståelse för förvaltningens roll i samhället

Den offentliga sektorn har idag en viktig roll i samhället. Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några av de områden där de grundläggande verksamheterna är offentliga. Du lär dig om frågor som hur vi ska organisera, styra och leda de offentliga verksamheterna och om skolan ska förstatligas. Du diskuterar vad polisens senaste omorganisation fått för konsekvenser och om privata vårdcentraler och sjukvårdsappar är lösningen på problemet med vårdköer.

På Södertörns högskola handlar ämnet Offentlig förvaltning om förvaltningens roll i samhällssystemet samt relationen mellan politik, förvaltning och andra samhällsområden. Ämnet är tvärvetenskapligt vilket innebär att flera akademiska discipliner används. Det innefattar bland annat organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi och nationalekonomi.

Frågor som ställs inom ämnet är exempelvis: Hur leds och styrs statsförvaltningen och kommunerna? Hur förverkligas de politiska beslut som fattas av politiker på olika nivåer? Hur samspelar det offentliga med andra samhällssfärer som det privata och civilsamhället, till exempel när det gäller serviceproduktion? Vilka lagar, regler och normer styr förvaltningens arbete? Hur kan vi förstå de förvaltningspolitiska förändringarna?