Varför ämnet?

Studera, diskutera och få förståelse för förvaltningens roll i samhället

Den offentliga sektorn har idag en viktig roll i samhället. Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några av de områden där de grundläggande verksamheterna är offentliga. Du lär dig om frågor som hur vi ska organisera, styra och leda de offentliga verksamheterna och om skolan ska förstatligas. Du diskuterar vad polisens senaste omorganisation fått för konsekvenser och om privata vårdcentraler och sjukvårdsappar är lösningen på problemet med vårdköer.

På Södertörns högskola handlar ämnet Offentlig förvaltning om förvaltningens roll i samhällssystemet samt relationen mellan politik, förvaltning och andra samhällsområden. Ämnet är tvärvetenskapligt vilket innebär att flera akademiska discipliner används. Det innefattar bland annat organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi och nationalekonomi.

Frågor som ställs inom ämnet är exempelvis: Hur leds och styrs statsförvaltningen och kommunerna? Hur förverkligas de politiska beslut som fattas av politiker på olika nivåer? Hur samspelar det offentliga med andra samhällssfärer som det privata och civilsamhället, till exempel när det gäller serviceproduktion? Vilka lagar, regler och normer styr förvaltningens arbete? Hur kan vi förstå de förvaltningspolitiska förändringarna?