Din framtid!

God introduktion till den offentliga sektorns arbetsmarknad

Efter dina studier har du en bred bildning. Offentlig förvaltning ger dig en god introduktion till den offentliga sektorns arbetsmarknad. Du har lärt dig förstå det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning. Du har förståelse om samhällsförändring, och den offentliga sektorns roll i detta.

Efter studier har du en mängd olika yrken att välja bland. Du kan exempelvis arbeta med handläggaryrken inom offentlig sektor som kommuner, landsting och statliga myndigheter. Du har en bred kunskap och förståelse för förvaltningens roll, och vilken roll förvaltningstjänstemannen har. Utbildningen är allmänt samhällsorienterade vilket innebär att du har god insyn i samhällsdebatten och politiken.

Du har även tränat dina akademiska färdigheter som att skriva och läsa kritiskt.