Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

God introduktion till den offentliga sektorns arbetsmarknad

Efter dina studier har du en bred bildning. Offentlig förvaltning ger dig en god introduktion till den offentliga sektorns arbetsmarknad. Du har lärt dig förstå det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning. Du har förståelse om samhällsförändring, och den offentliga sektorns roll i detta.

Efter studier har du en mängd olika yrken att välja bland. Du kan exempelvis arbeta med handläggaryrken inom offentlig sektor som kommuner, landsting och statliga myndigheter. Du har en bred kunskap och förståelse för förvaltningens roll, och vilken roll förvaltningstjänstemannen har. Utbildningen är allmänt samhällsorienterade vilket innebär att du har god insyn i samhällsdebatten och politiken.

Du har även tränat dina akademiska färdigheter som att skriva och läsa kritiskt.