Vad ingår?

Fördjupa din kunskap inom psykologiska processer och mänskligt samspel

Psykologi B fokuserar på flera områden. Exempelvis studerar du olika psykologiska perspektiv på arbetslivet, betydelsen av olika kreativa processer och om hur vår kulturella miljö påverkar oss psykologiskt. Du kommer också få lära dig hur psykologisk forskning går till genom forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.

Under terminen ges fyra delkurser (i bokstavsordning):

  • Arbets- och organisationspsykologi
  • Estetisk psykologi
  • Interkulturell psykologi
  • Metod och dataanalys I

Delkursen Arbets- och organisationspsykologi behandlar psykologiska perspektiv på arbetslivet och organisationen. Detta med hänsyn till människans behov och förutsättningar utifrån områdena kompetens och välbefinnande.

Under delkursen Estetisk psykologi studerar du psykologiska aspekter av kreativitet. Detta med betoning på person, process och produkt i olika sammanhang som vardag, utbildning och arbetsliv.

Interkulturell psykologi fokuserar på hur kulturella faktorer påverkar psykologiska fenomen. Det omfattar dels skillnader mellan olika kulturer, dels kommunikation och möten mellan grupper med olika kulturell bakgrund.

På delkursen Metod och dataanalys I får du fördjupa dig i forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.

Arbetssätt

Du studerar i en grupp med cirka 40 studenter som delas in i mindre seminariegrupper. Det är mellan tre till fyra lärarledda tillfällen i veckan och du förväntas då vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena.

Vanliga examinationsformer är seminariearbete och salstentamen.