Vad ingår?

Fördjupa din kunskap inom psykologiska processer och mänskligt samspel

Psykologi B fokuserar på flera områden. Exempelvis studerar du om hur vår kulturella miljö påverkar oss psykologiskt och om betydelsen av olika kreativa processer och upplevelser. Du lär dig även om olika psykologiska perspektiv på arbetslivet och får chansen att fördjupa dig i valfritt psykologiskt delområde när du författar ett vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats.

Under terminen ges fyra delkurser:

  • Interkulturell psykologi
  • Estetisk psykologi
  • Arbets- och organisationspsykologi
  • Fördjupningsstudie i psykologi

Interkulturell psykologi fokuserar på hur kulturella faktorer påverkar psykologiska fenomen. Det omfattar dels skillnader mellan olika kulturer, dels kommunikation och möten mellan grupper med olika kulturell bakgrund.

Under delkursen Estetisk psykologi studerar du psykologiska aspekter av kreativitet. Detta med betoning på person, process och produkt i olika sammanhang som vardag, utbildning och arbetsliv.

Delkursen Arbets- och organisationspsykologi behandlar psykologiska perspektiv på arbetslivet och organisationen. Detta med hänsyn till människans behov och förutsättningar utifrån områdena kompetens och välbefinnande.

På Fördjupningskursen får du fördjupa dig i ett psykologiskt ämne som intresserar dig genom att granska och sammanställa forskningen inom området och skriva en B-uppsats.

Arbetssätt

Du studerar om en grupp av cirka 40 studenter som delas in i mindre seminariegrupper. Det är mellan tre till fyra lärarledda tillfällen i veckan och du förväntas då vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena. 

Vanliga examinationsformer är seminariearbete och salstentamen, men även B-uppsatsen är ett examinerande moment.