Din framtid!

Viktiga kunskaper för sammanhang där människor agerar och samspelar

Studier inom psykologi, och de kunskaper det ger, är användbara i de flesta sammanhang där människor agerar och samspelar. Du kommer att få kunskaper inom både psykologi och forskning tillsammans med ett vetenskapligt och kritiskt tänkande. Dessutom kommer dina studier att innebära en personlig utveckling då du lär dig att förstå ditt eget tänkande och agerande.

De flesta studenter väljer psykologiämnet som en del i en kandidatexamen tillsammans med ett annat ämne. Tack vare psykologins breda fokus kan den kombinationen vara allt ifrån nationalekonomi till miljövetenskap. Psykologin kan även vara en del av en yrkesutbildning, som exempelvis personalvetare eller lärare, och ämnet blir då en bas för det framtida yrket.

En stor del av studenterna på Södertörns högskola läser psykologi som en del av Personalvetarprogrammet, och många arbetar idag inom rekrytering eller HR. Studier i psykologi kan också leda till arbete inom allt från utredning, vård och omsorg till marknadsföring.

Efter studier i psykologi B har du såväl fördjupade ämneskunskaper som kunskaper inom forskningsmetoder och dataanalysmetoder. Du kan självständigt söka, ta dig till, sammanställa, analysera och utvärdera information. Du har även kunskaper om hur människan studeras samt god förståelse för dina egna och andras upplevelser och beteenden. Dessa kunskaper är mycket användbara i arbetslivet, både som medarbetare och som medborgare.

Väljer du att läsa C-kursen i psykologi kan du, om du även läser 90 högskolepoäng valfria kurser, ta en kandidatexamen med huvudområde psykologi.