Vad ingår?

Lär dig använda statistiska metoder för att undersöka, analysera och tolka insamlad information

I kursen Statistik för miljövetare introduceras du för grundläggande statistik. Kursen tar upp olika typer av experiment och undersökningsmetoder som är lämpliga inom miljövetenskapens olika delar. Du får bland annat räkna från egna kurvor över temperaturförändringar under de senaste 200 åren. Som du sedan får jämföra med globala koldioxidutsläpp under samma period.

Kursen tar upp metoder som: Linjär regression, korrelation, t-test, ANOVA, Chi2-test, logistisk regression samt principal komponent analys och mycket mer. Du tränas även på att använda och utforma Mark-down dokument för att kunna generera rapporter.

Kursen ger dig kunskaper i beskrivande statistik med grafisk presentation av data, visualisering av miljödata med GIS (geografiskt informationssystem), enkel sannolikhetslära och hypotestestande statistik.

Kursen fokuserar på användande av statistiska metoder, för design och analys av undersökningar och experiment. Du får bland annat lära dig att använda och utforma dokument för att sedan kunna generera rapporter baserat på statistik.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och innehåller många övningstillfällen i datasal. Annan form av undervisning är föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftlig salstentamen och muntlig redovisning i grupp.

Kursen använder sig av statistikprogrammet R.

Du studerar tillsammans med cirka 40 andra studenter.