Tomma bänkar i föreläsningssal.

Vill du utveckla retoriska verktyg som gör dig till en bättre talare?

Kurs

Våga tala - praktiska övningar

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Campus

Behöver du hjälp med scenskräck eller vill du bara bli en bättre talare? Muntliga presentationer och samtal är en stor del av både yrkeslivet och studielivet. Våga tala - praktiska övningar ger dig grundläggande retoriska verktyg tillsammans med praktisk övning. Syftet är att du ska känna dig tryggare när du talar inför en grupp, argumenterar för din sak eller uttrycker dig muntligt i olika situationer.

Kursen ges på kvällstid.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Efter kursen har du övat upp din retoriska talförmåga. Genom förmågan att använda grundläggande retoriska verktyg kan du nu känna dig tryggare när du ska tala inför grupp, argumentera för din sak eller uttrycka dig muntlig i andra situationer. Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Läs om ämnets forskning
Utmana dig själv genom retoriska övningar Under kursen introduceras du för grundläggande retoriska verktyg. Du får möjlighet att tillämpa dessa genom praktiska övningar. I början av kursen får du genomföra enklare övningar. Mot slutet av kursen håller du ett mottagaranpassat tal för dina kurskamrater. Arbetssätt Kursen ges på halvfart och innehåller cirka tre timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier med obligatorisk närvaro. Du examineras genom aktivt deltagande i övningar och en hemtentamen. Du studerar tillsammans med ungefär 20 andra studenter. Varav hälften kommer från yrkeslivet.
Praktisk retorisk förmåga i teorin och praktiken Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val. Kursen är för dig som vill bli mer bekväm med muntlig kommunikation. Du kan vara mitt i yrkeslivet och vill utveckla dina retoriska kunskaper. Eller så är du kanske student och vill känna dig tryggare under muntliga redovisningar? Kursen ger dig retoriska verktyg och praktisk övning. Genom kursen kan du minska den stress och ångest du känner inför muntliga presentationer och redovisningar, oavsett om det är i yrkeslivet, studier eller privat. Retorisk kompetens ger dig en trygghet och styrka som du kan använda i olika situationer, för olika syften.