Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

Vad ingår?

Utmana dig själv genom retoriska övningar

Under kursen introduceras du för grundläggande retoriska verktyg. Du får möjlighet att tillämpa dessa genom praktiska övningar. I början av kursen får du genomföra enklare övningar. Mot slutet av kursen håller du ett mottagaranpassat tal för dina kurskamrater.

Arbetssätt

Kursen ges på halvfart och innehåller cirka tre timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier med obligatorisk närvaro. Du examineras genom aktivt deltagande i övningar och en hemtentamen.

Du studerar tillsammans med ungefär 20 andra studenter. Varav hälften kommer från yrkeslivet.