Vad ingår?

Utmana dig själv genom retoriska övningar

Under kursen introduceras du för grundläggande retoriska verktyg. Du får möjlighet att tillämpa dessa genom praktiska övningar. I början av kursen får du genomföra enklare övningar. Mot slutet av kursen håller du ett mottagaranpassat tal för dina kurskamrater.

Arbetssätt

Kursen ges på halvfart och innehåller cirka tre timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier med obligatorisk närvaro. Du examineras genom aktivt deltagande i övningar och en hemtentamen.

Du studerar tillsammans med ungefär 20 andra studenter. Varav hälften kommer från yrkeslivet.