Din framtid!

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher

Efter kursen har du övat upp din retoriska talförmåga. Genom förmågan att använda grundläggande retoriska verktyg kan du nu känna dig tryggare när du ska tala inför grupp, argumentera för din sak eller uttrycka dig muntlig i andra situationer.

Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier.

Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen.