Varför ämnet?

Praktisk retorisk förmåga i teorin och praktiken

Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder.

När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas.

Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val.

Kursen är för dig som vill bli mer bekväm med muntlig kommunikation. Du kan vara mitt i yrkeslivet och vill utveckla dina retoriska kunskaper. Eller så är du kanske student och vill känna dig tryggare under muntliga redovisningar? Kursen ger dig retoriska verktyg och praktisk övning.

Genom kursen kan du minska den stress och ångest du känner inför muntliga presentationer och redovisningar, oavsett om det är i yrkeslivet, studier eller privat. Retorisk kompetens ger dig en trygghet och styrka som du kan använda i olika situationer, för olika syften.