Din framtid!

Din framtid!

Efter avslutade studier har du fått stärkt kompetens för att arbeta inom området gestaltade livsmiljö inom allt från kultur till byggsektor och offentlig förvaltning. Du får insikter om centrala frågor om hållbar stadsutveckling inom akademi, yrkesliv och det civila samhället. Du kommer även att få breddad förståelse för verksamhetsfältets olika aktörer, vilket gör dig attraktiv för alla aktörer inom hållbar stadsutveckling. Utbildningen är även interdisciplinär, det betyder att du får du en spetskompetens som är lämpad att möta framtida utmaningar så som ojämlikhet i en osäker värld, klimatomställning och hållbar samhällsutveckling.

Utöver det redan nämnda så får du också behörighet att läsa vidare så som ett andra år på masterutbildning i konstvetenskap samt behörighet till forskarutbildningen.