Vad ingår?

Vad ingår?

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina egna kunskaper inom ditt egna yrkesfält och reflektera genom teoretiska studier, fältstudier och praktiska övningar. Programmet är interdisciplinär vilket betyder att många sorters kompetenser inom samma område möts. Du kommer därför att kunna utveckla tvärvetenskapliga förhållningssätt för att möta de komplexa framtidsfrågor och samhällsförändringar vi står inför.

Arbetssätt

Studietakten är på halvfart och bedrivs till stor del på distans. Du kommer behöver vara fysiskt på campus (Södertörns högskola & Konstfack) cirka tre dagar i rad i månaden under terminerna. Examination sker både löpande och med en avslutande uppgift för varje kursmoment. Varje termin innehåller en kurs på Konstfack och en på Södertörns högskola på 7,5 poäng vardera. Den sista terminens examensarbete sker på Södertörns högskola respektive Konstfack, men med gemensamma träffar.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med såväl näringsliv som civilsamhälle. Flera arkitektkontor, fastighetsägare, företrädare för byggsektorn liksom representanter från stadsplaneringskontor, offentlig konst och konstnärer har varit aktiva i olika workshops och möten för att ge perspektiv på vad utbildningen kan tänkas behöva innehålla. Flera av dessa kommer också att delta i undervisningen genom att erbjuda platser för studiebesök och med gästföreläsningar.

Du studerar med cirka 25 studenter där ungefär 12 antas via Konstfack.