Din framtid!

Få yrkeslegitimation så du kan arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården

Sedan legitimationen för hälso- och sjukvårdskuratorer infördes år 2019 råder det stor brist på legitimerade kuratorer att anställa i regionerna. Med en Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan du ansöka om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen. Denna yrkeslegitimation behöver du för att arbeta som kurator inom den regionala hälso- och sjukvården, men ökar även chanserna att få arbete som kurator i frivilligorganisationer, skolor och andra kommunala verksamheter där legitimation inte är ett krav.

Vårt program leder också till en magisterexamen i socialt arbete. Det ger dig behörighet att bli antagen på forskarutbildning och möjlighet till en karriär som forskare och lärare inom högre utbildning. Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammen behöver fler forskande kuratorer som lärare.