Vad ingår?

Varva mellan teoretiska kurser och praktiska övningar

Under utbildningen får du praktisk och teoretisk kunskap med relevans för socialt arbete inom hälso- och sjukvård. Under den första terminen fördjupar du dina kunskaper i det socialrättsliga regelverket, hälso- och sjukvårdslagstiftning, socialpsykologi samt relevanta teorier och arbetsmodeller. Under terminens gång sker färdighetsträning i form av åtgärdsbedömningar, värderingsövningar, rollspel samt att tillämpa olika samtalsmetoder och teorier. Övningarna avser såväl interprofessionella samarbeten, att leda samtalsgrupper och föra samtal med patienter och deras närstående, såväl barn, unga, vuxna och äldre med olika sociala bakgrunder.

Under den andra terminen fördjupar du dina praktiska och teoretiska kunskaper, dels genom en sammanhållen verksamhetsförlagd praktik (VFU), dels genom att läsa vetenskaplig metod och skriva en magisteruppsats i ett ämne du väljer att fördjupa dig i.

Termin 1

Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård (7,5 hp)

Samhällsvetenskapliga perspektiv på sjukdom, ohälsa och hälsa (7,5 hp)

Samtal som redskap och hälso- och sjukvårdskuratorns praktik (15 hp)

Termin 2

Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik - verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (7,5 hp)

Vetenskaplig metod: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård (7,5 hp)

Självständigt arbete för hälso- och sjukvårds-kuratorexamen (15 hp)