Varför programmet?

För dig som vill specialisera dig inom kuratorsyrket

Från och med augusti 2024 krävs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen för att bli beviljad yrkeslegitimation. Utbildningen riktar sig därför till dig som är yrkesverksam eller nyutexaminerad socionom. Efter programmet får du även en magisterexamen i socialt arbete vilket också möjliggör fortsatta studier på forskarnivå.

Att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården innebär att stödja och vägleda människor i utsatta livssituationer. En kurator för vanligtvis samtal med patienter och deras närstående utifrån den aktuella situation som personen befinner sig i, för att stödja denne i en förändringsprocess. Det kan handla om krissamtal, rådgivande samtal, stödsamtal, närståendesamtal, men också att arbeta med social eller arbetslivsinriktad rehabilitering, psykoedukativa insatser eller sociala åtgärder. I arbetet kan det även ingå att skriva remisser, intyg, utredningar och utlåtanden.

Utbildning riktar sig särskilt till dig som bor i Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala och Region Gävleborg. Våra samverkansavtal med dessa regioner samt Uppsala universitet och Högskolan i Gävle – i kombination med att utbildningens teoretiska kurser ges på distans – möjliggör för dig att kunna välja bland våra tre studieorter Huddinge, Uppsala och Gävle.