Vad ingår?

Teoretisk förankring i både historisk och arkeologisk vetenskap

Magisterprogrammet i arkeologi omfattar två terminer. Under den första terminen läser du två delkurser om historiska studier och två delkurser i arkeologi: Introduktion till området Historiska studier, Tematisk fördjupning, Aktuell forskning inom arkeologi och vetenskapsteori. Samtliga kurser är forskningsanknutna och förbereder dig för ett självständigt arbete.

Under termin två utför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en magisteruppsats. Du får här chansen att rikta in dig på ett arkeologiskt ämne du finner extra intressant.

Under studierna förväntas du delta i högre seminarier där alla undervisande lärare är forskare. Under de högre seminarierna diskuterar du aktuell forskning. Litteraturen väljs ut bland ny forskning vilket innebär att du får ta del av aktuella studier inom ämnet.

Termin 1

Introduktion till området Historiska studier (7,5 hp), Tematisk fördjupning (7,5 hp), Aktuell forskning inom arkeologi (7,5 hp), Vetenskapsteori (7,5 hp)

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Magisterstudier innebär till stor del självständiga studier, speciellt under uppsatsskrivandet. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du examineras bland annat genom skriftliga inlämningar och muntliga framträdanden samt författande och ventilering av magisteruppsats.

Delkurserna Introduktion till Historiska studier och Vetenskapsteori läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria.

I utbildningen ingår studiebesök, föreläsningar och seminarier med yrkesverksamma arkeologer och kulturinstitutioner.