Varför programmet?

Vidga dina kunskaper om människan och samhället – från historisk till modern tid

Magisterprogrammet i arkeologi riktar sig till dig som har en kandidatexamen i arkeologi. Programmet är för dig som vill arbeta som arkeolog inom exempelvis kulturmiljövård eller på muséer.

Magisterprogrammet i arkeologi ger dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper. Du utvecklar ditt kreativa tänkande och fördjupar dina kunskaper om hur du kan förstå människor som levt i andra kulturella sammanhang. Under studierna lär du dig bland annat att självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem. Studier inom arkeologi på avancerad nivå innebär från din sida ett större eget ansvar för kunskapsinhämtning och en högre grad av självständighet.

Magisterprogrammet i arkeologi ingår i området Historiska studier tillsammans med ämnena etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Det innebär att du får läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö tillsammans med andra magister- och masterstudenter inom området. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv och du får kunskaper inom flera angränsande forskningsområden. Syftet är att du efter studierna ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i arkeologi, och även i angränsande forskningsområden.