Vad ingår?

Mångvetenskaplig studiemiljö och stor del självständiga studier

Magisterprogrammet i historia består av två terminers heltidsstudier. Den första terminen läser du fördjupade kurser i historievetenskaplig teori- och metod, en orienteringskurs med mångvetenskapliga perspektiv och en kurs i vetenskapsteori.

Under termin två utför du ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats.

Termin 1

Introduktion till området Historiska studier, Teoretiska debatter i historievetenskapen, Metodologi och tillämpad teori, Vetenskapsteori

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Magisterprogrammet i historia är studier på en högre akademisk nivå. Det kräver mer självständighet av dig som student och innefattar en mångvetenskaplig studiemiljö.

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Du examineras genom hemtentamen, PM, muntlig presentation och diskussioner. Magisteruppsatsen examineras genom utförandet av självständigt arbete samt försvar och ventilering av uppsats vid ett slutseminarium.

Under uppsatsskrivandet har du individuella handledningstillfällen. Eftersom lärarna själva är forskningsaktiva blir du tilldelad en handledare utifrån din valda vetenskapliga frågeställning.

Delar av den första terminen läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i arkeologi, idéhistoria, etnologi och religionsvetenskap, samt masterstudenter i historia.