Din framtid!

Färdigheter och kompetens som lämpar sig för både arbete och forskning

Många som har studerat historia väljer att arbeta som lärare eller inom musei- och kulturarvssektorn. Du har även kompetens och färdigheter för att utföra kvalificerat utredningsarbete och arbeta som handläggare inom offentlig förvaltning.

Efter studierna har du en styrka i att hantera större mängder information och förstå komplexa historiska sammanhang. Du besitter både en bred och gedigen allmänbildning och en kulturell kompetens vilket lämpar sig för dig som vill bli exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller arbeta politiskt.

Magisterprogrammet i historia ger dig behörighet att söka in på en forskarutbildning i historia, och utbildningens innehåll syftar till att förbereda dig för forskningsarbete i ämnet.