Varför programmet?

Fördjupa dig i historisk och kulturvetenskaplig forskning

Magisterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i historia. Utbildningen fokuserar på att ge dig fördjupade teoretiska och metodiska insikter i historisk och kulturvetenskaplig forskning.

Som magisterstudent i historia möter du studenter från – och får kunskap i – ett bredare kulturvetenskapligt område. Magister- och masterprogrammet i historia ges i samarbete med arkeologi, etnologi, idéhistoria och religionsvetenskap. Samma sak gäller även forskarutbildningen i Historiska studier som innefattar alla dessa ämnen. Resultatet blir att du läser kurser och deltar i seminarium i en mångvetenskaplig miljö, vilket bidrar till vidgade perspektiv och jämförande av olika ämnen.

Utbildningen innefattar historieämnets metoder, historievetenskaplig teori, vetenskapsteori, mångvetenskapliga perspektiv och möjlighet till en mångvetenskaplig breddning. Lärarna är aktiva forskare inom sina ämnen och kursinnehållet har en stark koppling till aktuell forskning.