Vad ingår?

Fördjupade kunskaper om förskolans historia, organisation och utvecklingsmöjligheter

Utbildningen innehåller fyra tematiska delkurser som inkluderar ämnen som exempelvis normkritisk pedagogik, förskolans historia, förändringsarbete inom förskolan och förskoleforskning. Sedan följer en uppsatsförberedande delkurs där du får gå igenom de teoretiska och metodologiska verktygen som krävs för uppsatsen.

Programmets avslutande delkurs innebär ett större skriftligt arbete – magisteruppsatsen i praktisk kunskap. Du utgår dels från dina egna praktiska yrkeserfarenheter, dels från de kunskaper du fått under programmets gång. Syftet är att öva din kritiska reflektion och fördjupa ditt eget yrkeskunnande.

Termin 1

Kunskap och utforskning, 15 högskolepoäng

Termin 2

Pedagogiskt ledarskap, organisation och förändringsarbete inom förskolan. 7,5 högskolepoäng, Arbetsliv, människosyn och barnsyn. 7,5 högskolepoäng

Termin 3

Forskningsfält och forskningsmetoder, 7, 5 högskolepoäng, Självständigt vetenskapligt arbete. 7,5 högskolepoäng

Termin 4

Självständigt vetenskapligt arbete. 15 högskolepoäng

Arbetssätt

Programmet sker på distans och halvfart. Du behöver endast närvara på plats på högskolan en dag varannan vecka. Tanken är att du arbetar samtidigt som du läser programmet, då undersökningen av din egen profession är en vital del av flera kurser. Ungefär 30 studenter läser programmet.

Undervisningen består av både seminarier och föreläsningar. Seminarierna är inriktade på texttolkning och diskussion, och aktivt deltagande är obligatoriskt. Du examineras genom hemtentamen, samt din magisteruppsats.