Varför programmet?

För dig som vill utvecklas med en fot kvar i arbetslivet

Magisterprogrammet i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan riktar sig till dig som har arbetat som förskolepedagog en tid och vill utveckla och förstärka din yrkeskompetens. Tillsammans med andra förskollärare får du ta del av olika erfarenheter och undersöka dessa med hjälp av teoretiska perspektiv, reflekterande skrivande och praktiknära förändringsarbete.

De flesta undervisande lärarna deltar samtidigt i forskningsprojekt inom den praktiska kunskapens teori, och du får därmed ta del av intressant och aktuell forskning. En av programmets kursen innebär en kartläggning av förskoleforskningen.

Den praktiska kunskapens teori söker humanistiska ingångar till praktisk kunskap. När du studerar ämnet utgår du ifrån dina egna yrkeserfarenheter och berättelser från yrkeslivet, och kombinerar detta med humanistiska perspektiv på praktisk kunskap. Exempel på teoretiska utgångspunkter är filosofi, pedagogik, idéhistoria, estetik och arbetslivskunskap.

Två forskningsområden som är återkommande inom ämnet är de människovårdande yrkenas humaniora, och läraren och lärandets praktiska kunskap. Genom en akademisk examen i den praktiska kunskapens teori kan du visa dokumentation på din kunskap för exempelvis en arbetsgivare. På Södertörns högskolas utbildningar inom Den praktiska kunskapens teori strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap.

Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används för att fördjupa din förståelse för de problem du kan möta i det praktiska arbetet. Exempel på forskning som bedrivs inom ämnet är vård ur existentiella perspektiv, förskola ur kroppsliga, politiska och bildningshistoriska perspektiv och det kollektiva arbetets betydelse inom polis- och läraryrket.

Jag är så glad att jag sökte, utbildningen överträffade mina förväntningar. Lärorikt innehåll, kunniga lärare och roligt att få studera med andra erfarna förskollärare. Längtade till varje tillfälle i skolan, att få ta del av andras erfarenheter och tankar, få reflektera och problematisera förskolans innehåll, arbetssätt och mycket mer. Jag gillade även essäskrivandet, som också var en ny metod för mig. Genom mina essäer har jag bearbetat och utvecklat mina kunskaper och min yrkesprofession.

Erika Wallin

Erika Wallin

Student – Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan