Din framtid!

Få verktygen att avancera inom studierna eller i arbetslivet

Programmet är tänkt att läsas under tiden som du arbetar, och kan ses som ett sätt att utvecklas utan att lämna yrkeslivet. Med studierna fördjupar du dig inom ditt yrke och vidareutvecklar din kompetens inom ditt fält. Tidigare studenter har efter avslutade studier avancerat inom sitt yrke, är du exempelvis förskollärare idag får du relevant kompetens för att avancera till förskolechef.

Du kan även välja att söka till vidare forskningsutbildning. Det finns ett stort behov av forskning om förskolan.

- kan fortsätta andra året på masterprogrammet