Vad ingår?

Historisk och kulturvetenskaplig kunskap genom religionsvetenskapliga perspektiv

Programmet består av två terminer. Den första terminen ger dig en orientering i olika kulturvetenskapliga vetenskapstraditioner, teorier och metoder. Du presenteras även för de samtida religionsvetenskapliga forskningsfronterna. Genom en valbar kurs får du specialisera dig i ett religionsvetenskapligt område. Det valbara utbudet kan variera mellan terminer. Tidigare har studenter kunnat välja mellan fördjupningskurser i kristendom, islam eller asiatiska traditioner.

Den andra terminen ägnas åt magisteruppsatsen. Under uppsatsarbetet följer du även forskningsseminarier i religionsvetenskap och deltar i ämnesgemensamma magisterseminarium för Historiska studier. Där ingår bland annat ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria.

Termin 1

1. Introduktion till området Historiska studier, 2. De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 3. Vetenskapsteori, 4. Valbar kurs

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Magisterstudier kräver större krav på självständighet än studier på grundnivå. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna studier. Examinationsformen skiljer sig mellan delkurserna.

Delkurserna Introduktion till Historiska studier och Vetenskapsteori läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria.

Praktik, studiebesök och kontakt med arbetslivet kan förekomma under programmet.