Varför programmet?

Ökad efterfrågan på religionsvetenskaplig kompetens

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en humanistisk och samhällsvetenskaplig orientering. Programmet gör dig till en expert inom ett specifikt religionsvetenskapligt område.

Magisterprogrammet i religionsvetenskap ingår i området Historiska studier tillsammans med ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Det innebär att du får läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö tillsammans med andra magister- och masterstudenter inom området. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv och du får kunskaper inom flera angränsande forskningsområden. Efter studierna kommer du ha fördjupad kompetens inom ett valt religionsvetenskapligt område samt goda kunskaper inom en rad angränsande forskningsområden och metodvägar.