Din framtid!

Efterfrågad kompetens i dagens mångkulturella samhälle

Religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas inom allt fler branscher i dag. Exempelvis UD, SIDA, polisen, skolan och media. Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för att kunna göra relevanta samhällsanalyser.

Magisterprogrammet i religionsvetenskap ger dig en god grund för att arbeta inom sektorer där kunskap om religion och kulturfrågor behövs. Du kan till exempel arbeta som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller journalist.

Efter programmet är du även behörig till att söka forskarutbildning. Du har de färdigheter som krävs för att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt kunna arbeta inom kvalificerade verksamheter.

Programmet ger dig även utvecklade färdigheter i projektplanering, muntlig och skriftlig presentationsteknik samt vetenskapskommunikation.